ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY


Listina základních práv a svobod


článek 17


  • Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
  • Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  • Cenzura je nepřípustná.

Živočich "Romus Vulgaris"

15. 5. 2016
kategorie:   Multikulti Politika

Noční živočich, příbuzný šimpanze.
Hnědé zbarvení, u některých samiček světlá srst v oblasti hlavy.
Bojí se vody, charakteristický zápach.
Původně stepní druh, rychle se přizpůsobil životu ve městech.
Stěhovavý, někteří jedinci dokáží táhnout za potravou až za oceán.
Samičky rodí i dvakrát do roka.
Kořist napadají pouze v tlupách, osamocení jedinci jsou plaší.
Mláďata sají sociální dávky až do smrti.
Školivý, zákonem chráněný.

Výskyt: všechny země se sociálními dávkami.

Zde měla být fotografie z noční kamery.
Bohužel, kamera byla odinstalována některým z jedinců „Romus Vulgaris“

Moudrý panovník...

14. 5. 2016

Charles Louis Montesquieu řekl „Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.“

Karel IV., jedenáctý český král, se narodil 14. května 1316 v Praze a zemřel 29. listopadu 1378 tamtéž.
Byl to moudrý panovník a věděl, že soužití křesťanů s muslimy není možné. Hlásil se k češství i slovanství a podporoval české národní vědomí.

Karel IV. o islámu
„Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svých polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným; to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry.“

karel-iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální demokrat

9. 5. 2016
kategorie:   Politika Zamyšlení

Tohle byl také sociální demokrat, a všichni víme, jak to dopadlo…

adolf

 

 

Orwellova vize

16. 4. 2016
kategorie:   Politika Zamyšlení

angela-orwell

Zázrak sociálních inženýrů

26. 3. 2016

social-ing