Moudrý panovník...

14. 5. 2016

Charles Louis Montesquieu řekl „Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.“

Karel IV., jedenáctý český král, se narodil 14. května 1316 v Praze a zemřel 29. listopadu 1378 tamtéž.
Byl to moudrý panovník a věděl, že soužití křesťanů s muslimy není možné. Hlásil se k češství i slovanství a podporoval české národní vědomí.

Karel IV. o islámu
„Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svých polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným; to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry.“

karel-iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální demokrat

9. 5. 2016
kategorie:   Politika Zamyšlení

Tohle byl také sociální demokrat, a všichni víme, jak to dopadlo…

adolf

 

 

Orwellova vize

16. 4. 2016
kategorie:   Politika Zamyšlení

angela-orwell

Zázrak sociálních inženýrů

26. 3. 2016

social-ing

Nové znění Archimedova zákona:

26. 3. 2016
kategorie:   Politika Zamyšlení

Poslanec, ponořený do průseru, je nadlehčován silou, rovnající se váze průserů, v nichž jsou ostatní poslanci namočeni.

babismimikry

Vědci se přou, co je rychlejší...

11. 3. 2016
kategorie:   Zamyšlení

… zda světlo, nebo myšlenka.

Podle jednoho je rychlejší myšlenka, podle druhého zase světlo…

Dlouho jsem toto dilema studoval, než se dostavily střevní potíže…

Než jsem stačil pomyslet a rozsvítit, tak jsem se…